Kontakt:

Obecný úrad
Obec Rovňany, č. 98
985 24 Rovňany

+421 47 / 422 34 59
www.rovnany.ocu.sk

ocurovnany@ma-net.sk


IČO: 00 648 612
Prima banka Slovensko a.s.
Lučenec
Č. ú. 6009245001/5600
IBAN SK89 5600 0000 0060 0924 5001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Faktúry

 1. montáž el.vykurovania v soc.zariadeniach
 2. inštalácia programu MZDY
 3. telefon
 4. zneškodnenie odpadu január 2012
 5. dodávka plynu
 6. faktúra SOZA
 7. faktúra internet
 8. faktura
 9. telefon
 10. vývoz KO január 2012
 11. Faktura 0020120266
 12. Faktura 2128018399
 13. Fakrura 0073285785
 14. T-com telefón
 15. Uloženie komunálneho odpadu
 16. Vývoz KO
 17. Ma-NET Team a.s. Poltár
  internet - 13,50€
 18. faktúra vlajka
 19. faktúra telefón 02/2012
 20. Faktúra plyn 03/2012
 21. faktúra internet 03/2012
 22. faktúra KO 02/2012
 23. faktúra KO 02/2012
 24. faktúra modul WIN majetok
 25. faktúra záloha-el.energia
 26. faktúra záloha-el.energia
 27. faktúra záloha-el.energia
 28. faktúra záloha-el.energia
 29. oprava rozhlasu
 30. prenosná aparatúra
 31. tričká pre deti na MDD
 32. uloženie odpadu
 33. aktualizácia KEO2012
 34. internet 04
 35. internet 05
 36. plyn 04
 37. plyn 05
 38. poplatok rok 2012 Slovgram Bratislava
 39. telefon 03
 40. telefon 04
 41. telefon 05
 42. telefon 05
 43. ulozenie KO
 44. vyhrňanie snehu , opravy
 45. vývoz KO
 46. vývoz kontajnera z cintorína
 47. vývoz kontajnera.
 48. vývoz odpadu 04
 49. telefon 052012
 50. plyn 062012
 51. internet 062012
 52. vývoz kontajnera
 53. uloženie KO 062012
 54. plyn 082012
 55. zvoz separovaného odpadu
 56. vývoz KO 062012
 57. uloženie KO 052012
 58. telefon 072012
 59. telefon 052012
 60. telefon 052012
 61. plyn 072012
 62. KEO
 63. internet 072012
 64. vývoz KO - 052012
 65. vývoz KO 072012
 66. uloženie KO 072012
 67. telefon 072012
 68. internet 082012
 69. dovoz dlazby
 70. opravar MR
 71. telefon 062012
 72. telefon 072012
 73. vymena okien a dveri
 74. zamkova dlazba
 75. telefon 082012
 76. vývoz odpadu 082012
 77. uloženie KO 082012
 78. internet 092012
 79. uloženie odpadu 092012
 80. vývoz odpadu 092012
 81. publikácia
 82. telefón
 83. výmena okien a dverí
 84. internet 102012
 85. plyn 102012
 86. plyn 092012
 87. záloha el.energia OcÚ
 88. záloha el.energia posilňovňa
 89. záloha el.energia VO
 90. plyn 112012
 91. telefon 092012
 92. telefon 092012
 93. tlačivá DzN
 94. internet 11/2012
 95. internet 112012
 96. telefon 102012
 97. uloženie KO 102012
 98. vývoz KO 102012
 99. faktútra - telefon 112012
 100. fa-školenie KEO
 101. plyn 1202012
 102. oprava verejného osvetlenie
 103. montáž vian.výzdoby
 104. internet 122012
 105. vývoz kontajnera z cintorína
 106. demontáž vianočnej výzdoby
 107. KEO
 108. KEO
 109. Fin.spravodaj rok 2013
 110. internet 012013
 111. montáž vian.výzdoby
 112. predpl.Obecné noviny 2013
 113. ročný poplatok KEO
 114. telefon 112012
 115. uloženie odpadu 112012
 116. vývoz kom. odpadu 112012
 117. fa-telefon
 118. uloženie KO 122012
 119. vyúčtovanie FS2012
 120. vývoz KO 122012
 121. elektrická energia budova KD
 122. elektrická energia ihrisko
 123. elektrická energia OcÚ
 124. elektrická energia posilnovna
 125. internet022013
 126. internet032013
 127. internet042013
 128. KEO
 129. KEO
 130. KEO
 131. faktúra PC
 132. oprava MR
 133. plastové kontejnery
 134. plyn022013
 135. plyn032013
 136. plyn042013
 137. skúšky PZ a gamatiek
 138. SOZA
 139. SOZA
 140. telefón022013
 141. uloženie KO 012013
 142. uloženie KO 022013
 143. uloženie KO 032013
 144. vstupné tabule, vlajky,erb
 145. vývoz KO 012013
 146. vývoz KO 022013
 147. vývoz KO 032013
 148. KEO
 149. telefón 022013
 150. telefón 032013
 151. deratizácia
 152. intermet 052013
 153. internet 062013
 154. KEO
 155. oprava MR
 156. plyn 052013
 157. plyn 062013
 158. poháre pre deti MDD
 159. posudok
 160. socialny posudok
 161. stavebny material
 162. telefon
 163. telefon
 164. telefon
 165. telefon
 166. telefon
 167. uloženie KO 042013
 168. uloženie KO 052013
 169. vodne
 170. vyhrňanie snehu
 171. vývoz KO 042013
 172. vývoz KO052013
 173. vývoz kontajnera
 174. vysprávky MK
 175. internet07
 176. internet08
 177. KEO
 178. plyn07
 179. plyn08
 180. smetne kose
 181. skolenie
 182. telefon07
 183. telefon
 184. ulozenie KO
 185. ulozenie odpadu
 186. verejne osvetlenie
 187. vyvoz KO
 188. vyvoz KO
 189. vyvoz kontajnera
 190. dlazba,obklad
 191. dovoz kontajnera
 192. internet 092013
 193. KEO program WIN
 194. plyn 092013
 195. telefon 072013
 196. telefon 082013
 197. ulozenie KO
 198. vyvoz KO
 199. vyvoz kontajnera
 200. dlažba,obklad,stav. materiál
 201. doprava staveb. materiálu
 202. hrnčeky pre seniorov
 203. informačná vitrína
 204. internet 102013
 205. KEO
 206. konfigurácia PC
 207. plyn 102013
 208. rekonštrukcia soc. zariadenia KD
 209. rekonštrukcia soc. zariadenia KD
 210. stavebný material
 211. telefon
 212. telefon 09
 213. telefon10
 214. ulozenie KO
 215. vodné
 216. výmena osvetlenia v kancelárii
 217. vývoz kalu z ČOV
 218. vývoz KO 092013
 219. vývoz kontajnera
 220. zástery, šiltovky - Hornohradské dni
 221. internet 112013
 222. uloženie KO 102013
 223. vývoz KO 102013
 224. internet 122013
 225. KEO licencie
 226. Kniha
 227. obecné noviny na rok 2014
 228. Plyn 112013
 229. Plyn 122013
 230. stavebné práce
 231. Telefon
 232. Telefon 102013
 233. vyvoz kontajnera
 234. vyvoz kontajnera
 235. Fin.spravodaj vyúčtovanie rok 2013
 236. internet
 237. KEO
 238. montáž vianočnej výzdoby
 239. odvoz KO
 240. oprava strechy
 241. demontáž vianočnej výzdoby
 242. predplatné Novohradské noviny
 243. telefon
 244. telefon
 245. telefon
 246. uloženie KO
 247. uloženie KO
 248. vyhotovenie GP
 249. vývoz KO
 250. SOZA
 251. uloženie KO
 252. vyvoz KO
 253. vyvoz kontajnera
 254. plyn
 255. obklady, dlazba
 256. lekarsky posudok
 257. kuchynska linka
 258. KEO
 259. zemne prace
 260. zalohova faktura el. energia
 261. zalohova faktura el. energia posilovna
 262. zalohova faktura el. energia ihrisko
 263. zalohova faktura el. energia ver. osvetlenie
 264. vyhrňanie snehu
 265. vyvoz KO
 266. nabytok
 267. oprava verejneho osvetlenia
 268. vodoinstalacne prace
 269. ulozenie KO
 270. uloženie KO
 271. uloženie KO
 272. antivirusovy program
 273. internet
 274. internet
 275. internet
 276. KEO-WIN DOS
 277. SOZA
 278. KEO
 279. plyn
 280. plyn
 281. telefon
 282. telefon
 283. telefon
 284. ulozenie KO
 285. poziarno-bezpec.charak.budovy
 286. fa telefon 052014
 287. uloženie komun.odpadu 052014
 288. vývoz kom.odpadu 052014
 289. predplatné Obecné noviny
 290. KEO
 291. internet 062014
 292. internet 072014
 293. fa plyn
 294. tričká pre deti MDD
 295. internet 052014
 296. KEO
 297. oprava elektroinštalácie KD
 298. plyn 052014
 299. telefon
 300. telefon 042014
 301. uloženie komun.odpadu
 302. vodné
 303. vývoz komun.odpadu 042014
 304. vývoz kontajnera
 305. vývoz kontajnera
 306. krovinorez
 307. oprava miestnej komunikácie
 308. oprava verejného osvetlenie
 309. plyn 072014
 310. telefon
 311. uprava web stránky
 312. plyn 062014
 313. telefon 072014
 314. uloženie KO 072014
 315. uloženie KO 062014
 316. vývoz KO 062014
 317. vývoz KO072014
 318. kontrola HP
 319. internet 082014
 320. telefon 082014
 321. výkopové práce
 322. plyn082014
 323. vývoz KO 092014
 324. uloženie KO 092014
 325. telefon 092014
 326. faktúra vodné
 327. dopravné značenie,uzávierka cesty
 328. kalendáre
 329. KEO
 330. interner 10/2014
 331. prenájom trampolína a hrad
 332. záhradné lavice
 333. oprava ústredne MR
 334. ĽS Jánošík a ĽH Ďatelinka
 335. zdravotný posudok Vaculčiaková Jolana
 336. poplatok SOZA za Prezentačný deň
 337. plyn 112014
 338. práce - opravy - dovoz tovaru
 339. telefon 102014
 340. telefon 102014
 341. uloženie odpadu 102014
 342. vývoz odpadu 102014
 343. vývoz kontajnera cintorín
 344. vývoz odpadu 112014
 345. uloženie odpadu 112014
 346. telefon 112014
 347. internet 112014
 348. internet 122014
 349. internet 122014
 350. poplatok web stránka
 351. plyn 12/2014
 352. montáž vian.výzdoby-stromček
 353. montáž a oprava vian.dekorov
 354. oprava.,montáž gamatiek OcU, posilňovňa
 355. predplatné Novohradské noviny rok 2015
 356. ročná licencia - KEO
 357. audit za rok 2013
 358. demontáž vianočnej výzdoby
 359. elektrická energia za rok 2014 ver.osvetlenie
 360. deratizácia
 361. elektrická energia za rok 2014 posilňovňa
 362. elektrická energia za rok 2014 ihrisko
 363. elekrická energia za rok 2014 budova KD
 364. KEO
 365. KEO
 366. KEO
 367. internet január 2015
 368. internet február 2015
 369. lekársky posudok Račková Jarmila
 370. pečiatka - obecná knižnica
 371. plyn február 2015
 372. plyn január 2015
 373. telefon 112014
 374. telefon 122014
 375. telefon 012015
 376. telefon 012015
 377. poplatok SOZA
 378. uloženie odpadu december 2014
 379. vývoz odpadu december 2014
 380. uloženie odpadu január 2015
 381. vývoz odpadu január 2015
 382. zálohová fa el.energia ihrisko rok 2015
 383. zálohová fa el.energia kul.dom rok 2015
 384. zálohová fa el.energia posilňovňa rok 2015
 385. zálohová fa el.energia ver.osvetlenie rok 2015
 386. antiv.program
 387. internet 032015
 388. KEO
 389. uloženie odpadu február 2015
 390. vývoz odpadu február 2015
 391. vyhrňanie snehu, opravy
 392. telefon 022015
 393. telefon 022015
 394. plyn marec 2015
 395. SOZA - poplatok
 396. SLOVGRAM-poplatok
 397. geometrický plán
 398. plyn apríl 2015
 399. vývoz odpadu marec 2015
 400. uloženie odpadu marec 2015
 401. telefon 032015
 402. faktúra - lavičky
 403. spotreba vody
 404. faktúra internet apríl 2015
 405. telefon 042015
 406. oprava verejného osvetlenia
 407. uložčenie odpadu apríl 2015
 408. vývoz odpadu apríl 2015
 409. plyn apríl 2015
 410. plyn máj 2015
 411. internet máj 2015
 412. fa-audit
 413. hrnčeky pre deti na MDD
 414. vývoz KO máj 2015
 415. uloženie odpadu máj 2015
 416. telefon
 417. telefon máj 2015
 418. vystúpenie FS Jánošík
 419. vystúpenie Sendreiovci
 420. oprava verejného osvetlenia
 421. internet jún 2015
 422. internet júl 2015
 423. plyn júl 2015
 424. samolepka na autob.zastávku
 425. internet august 2015
 426. KEO
 427. kosačka
 428. materiál na opravu autob.zastávky
 429. plyn august 2015
 430. vývoz kontajnera
 431. oprava autob. zastávky
 432. telefon
 433. telefon
 434. vývoz odpadu júl 2015
 435. kontrola hasiacich prístrojov
 436. vývoz odpadu august 2015
 437. uloženie odpadu august 2015
 438. úprava cesty pri cintoríne
 439. internet september 2015
 440. plyn september 2015
 441. dubové rezivo
  pieskovisko na ihrisku
 442. poháre pe seniorov
  Mesiac úcty k starším
 443. internet október 2015
 444. plyn október 2015
 445. faktúra - vodné
 446. demontáž obecného rozhlasu
 447. KEO
 448. KEO
 449. internet november 2015
 450. plyn november 2015
 451. montáž a dodávka
  bezdrôtového obecného rozhlasu
 452. rozbor vody
  ČOV - štrbinová nádrž
 453. telefon
 454. fa-projektová dokumentácia ČOV
  tech.časť
 455. fa-projektová dokumentácia ČOV
  stavebná časť
 456. rozbor vody ČOV
 457. výmena okien
  kultúrny dom
 458. doména web stránka obce
 459. internet december 2015
 460. KEO licencia
 461. knihy do knižnice
 462. kniha do knižnice
 463. oprava kúrenia
  kultúrny dom
 464. plyn december 2015
 465. posudok na projekt ČOV
  Technická inšpekcia Bratislava
 466. predplatné na rok 2016
  Novohradské noviny
 467. poplatok za rozbor vody ČOV
 468. telefón - mobil
 469. telefon
 470. uloženei komunálneho odpadu
  október 2015
 471. vývoz komunálneho odpadu
  október 2015
 472. uloženie komunálneho odpadu
  november 2015
 473. vývoz komunálneho odpadu november 2015
 474. vývoz odpadu
  kontajner cintorín
 475. oprava a montáž vianočných dekorov
 476. oprava VO, výzdoba vianočného stromčeka
 477. rozbor vody ČOV
 478. telefon - mobil
 479. uloženie KO december 2015
 480. vývoz KO december 2015
 481. spol.obecný úrad -vyúčtovanie rok 2015
 482. KEO
 483. FInančný spravodaj
  vyúčtovanie rok 2015
 484. faktúra internet
  január 2016
 485. KEO
 486. KEO
 487. opava VO, demontáž vianočnej výzdoy
 488. plyn január 2016
 489. školenie OBP a PO
  menšie obecné služby
 490. telefon -mobil
 491. Verejné obstarávanie
  Intenzifikácia ČOV
 492. elektrická energia - ihrisko
 493. elektrická energia - obecný úrad
 494. elektrická energia - posilňovňa
 495. elektrická energia - verejné osvetlenie
 496. internet február 2016
 497. internet marec 2016
 498. KEO
 499. KEO
 500. plyn február 2016
 501. plyn marec 2016
 502. poplatok SOZA
 503. poplatok SOZA
 504. telefon mobil
 505. uloženie KO 012016
 506. uloženie KO február 2016
 507. telefon január 2016
 508. vývoz KO január 2016
 509. vývoz KO február 2016
 510. systémový certifikát
 511. vyhrňanie snehu, opravy
 512. internet apríl 2016
 513. KEO
 514. Slovgram - poplatok rok 2016
 515. uloženie KO 032016
 516. verejné osvetlenie
 517. vývoz KO 032016
 518. kontajner cintorín - vývoz
 519. KEO
  dátum úhrady 20.4.2016
 520. vodné
  dátum úhrady 18.4.2016
 521. telefon - mobil
  dátum úhrady 18.4.2016
 522. internet máj 2016
  dátum úhrady 3.5.2016
 523. telefon
  dátum úhrady 18.5.2016
 524. telefón - mobil
  dátum úhrady 17.5.2016
 525. tričká pre deti MDD
  dátum úhrady 27.5.2016
 526. verejné osvetlenie apríl 2016
  dátum úhrady 04.05.2016
 527. verejné obstrarávanie ČOV
  dátum úhrady 09.05.2016
 528. vývoz KO apríl 2016
  dátum úhrady 09.05.2016
 529. vývoz kontajnera
  dátum úhrady 28.4.2016
 530. záhradné lavice - pivné sety
  dátum úhrady 4.5.2016
 531. verejné osvetlenie máj 2016
  dátum úhrady 14.6.2016
 532. uloženie KO máj 2016
  dátum úhrady 8.6.2016
 533. vývoz KO máj 2016
  dátum úhrady 8.6.2016
 534. audit za rok 2015
  dátum úhrady 1.6.2016
 535. internet jún 2016
  dátum úhrady 8.6.2016
 536. vystúpenie - MDD
  dátum úhrady 8.6.2016
 537. JUDr.B.Garajová - poplatok
  dátum úhrady 17.6.2016
 538. pílenie guľatiny
  dátum újrady 17.6.2016
 539. rozbor vody ČOV
  dátum uhrady 3.6.2016
 540. telefon
  dátum úhrady 17.6.2016
 541. tričká - Hornohr.športové dni
  dátum úhrady 22.6.2016
 542. plyn jún 2016
  dátum úhrady 3.6.2016
 543. vývoz odpadu 062016
  dátum úhrady 11.07.2016
 544. uloženie odpadu 062016
  dátum úhrady 11.07.2016
 545. plyn júl 2016
  dátum úhrady 04.07.2016
 546. verejné osvetlenie júl 2016
  dátum újhrady 02.08.2016
 547. internet júl 2016
  dátum úhrady 04.07.2016
 548. telefon - mobil
  dátum úhrady 17.08.2016
 549. dlažba, obrubníky
  dátum úhrady 31.08.2016
 550. oprava chodníka pri KD
  dátum úhrady 26.8.2016
 551. revízia HD
  dátum úhrady 31.8.2016
 552. rozbor vody ČOV
  dátum úhrady 31.8.2016
 553. uloženie KO 082016
  dátum úhrady 12.9.2016
 554. vývoz odpadu 082016
  dátum úhrady 12.9.2016
 555. internet 092016
  dátum úhrady 8.9.2016
 556. verejné osvetlenie august 2016
  dátum úhrady 06.09.2016
 557. plyn 082016
  dátum úhrady 06.09.2016
 558. stravn=é lístky
  dátum úhrady 02.09.2016
 559. telefon
  dátum úhrady 19.09.2016
 560. kalendáre pre dôchodcov
  dátum úhrady 28.09.2016
 561. program KEO
  dátum úhrady 21.09.2016
 562. vyprávky miestnej komunikácie
  dátum úhrady 21.09.2016
 563. vývoz kontajnera z cintorína
  dátum úhrady 22.09.2016
 564. internet 102016
  dátum úhrady 07.10.2016
 565. knihy do knižnice
  dátum úhrady 20.10.2016
 566. plyn 102016
  dátum úhrady 06.10.2016
 567. skúšky plynových zariadení
  dátum úhrady 13.10.2016
 568. telefon
  dátum úhrady 18.10.2016
 569. uloženie KO 092016
  dátum úhrady 07.10.2016
 570. verejné osvetlenie september 2016
  dátum úhrady 06.10.2016
 571. vyúčtovanie spotreba vody
  dátum úhrady 12.10.2016
 572. vývoz kontajnera
  dátum úhrady 07.10.2016
 573. vývoz kontajnera - pri KD
  dátum úhrady 24.10.2016
 574. vývoz KO 092016
  dátum úhrady 07,10.2016
 575. vývoz kontajnera
  dátum úhrady 2.11.2016
 576. internet 112016
  dátum úhrady 4.11.2016
 577. plyn 112016
  dátum úhrady 4.11.2016
 578. telefon
  dátum úhrady 18.11.2016
 579. verejné osvetlenie október 2016
  dátum úhrady 7.11.2016
 580. rekonštrukcia sály
  dátum úhrady 1.11.2016
 581. vývoz odpadu 102016
  dátum úhrady 7.11.2016
 582. uloženie odpadu 102016
  dátum újrady 7.11.2016
 583. verejné osvetlenie november 2016
  dáítum úhrady 5.12.2016
 584. telefon
  dátum úhrady 18.11.2016
 585. telefon
  dátum úhrady 19.12.2016
 586. internet 122016
  dátum úhrady 5.12.2016
 587. vianočná výzdoba
  dátum úhrady 2.12.2016
 588. telefon-mobil
  dátum úhrady 19.12.2016
 589. oprava vianočných dekorov
  dátum úhrady 5.12.2016
 590. opravy, služby
  dátum úhrady 6.12.2016
 591. plastové okná, dvere
  dátum úhrady 24.10.2016,7.12.2016
 592. plyn 122016
  dátum úhrady 2.12.2016
 593. ročná licencia KEO
  dátum úhrady 5.12.2016
 594. stravné lístky
  dátum úhrady 1.12.2016
 595. montáž kazetové stropu
  dátum úhrady 28.12.2016
 596. stierkovanie,maľovanie-sála
  dátum úhrady 27.12.2016
 597. svietidlá - sála montáž a dodávka
  dátum úhrady 28.12.2016
 598. vianočná výzdoba
  dátum úhrady 15.12.2016
 599. rozbor vody ČOV
  dátum úhrady 23.11.2017
 600. vývoz odpadu 122016
  dátum úhrady 5.1.2017
 601. uloženie odpadu 122016
  dátum úhrady 5.1.2017
 602. Skúšky PZ a rozvodov
  dátum úhrady 3.1.2017
 603. VO 122016
  dátum úhrady 3.1.2017
 604. kazetový strop sála kD
  dátum úhrady 14.12.2016
 605. internet január 2017
  dátum úhrady 11.01.2017
 606. plyn 012017
  dátum úhrady 18.1.2017
 607. telefon
  dátum úhrady 18.1.2017
 608. KEO
  dátum úhrady 18.1.2017
 609. telefon mobil
  dátum úhrady 18.1.2017
 610. KEO
  dátum úhrady 25.1.2017
 611. vešiaky do sály
  dátum úhrady 25.1.2017
 612. KEO
  dátum úhrady 1.2.2017
 613. VO012017
  dátum úhrady 3.2.2017
 614. uloženie KO 012017
  dátum úhrady 9.2.2017
 615. vývoz KO 012017
  dátum úhrady 9.2.2017
 616. poplatok SOZA
  dátum úhrady 3.2.2017
 617. internet február 2017
  dátum úhrady 3.2.2017
 618. plyn 022017
  dátum úhray 6.2.2017
 619. el.energia OcÚ
  dátum úhrady 9.2.2017
 620. el.energia VO
  dátum úhrady 9.2.2017
 621. el.energia ihrisko
  dátum úhrady 9.2.2017
 622. el.energia posilňovňa
  dátum úhrady 9.2.2017
 623. telefon
  dátum úhrady20.2.2017
 624. telefon - mobil
  dátum úhrady 7.2.2017
 625. KEO
  dátum úhrday 15.2.2017
 626. stavebné práce - sála
  dátum úhrady 16.2.2017
 627. stavebné práce - sála
  dátum úhrady 16.2.2017
 628. telefon mobil
  dátum úhrady 20.2.2017
 629. obrusy
  dátum úhrady 21.2.2017
 630. poplatok SOZA
  dátum úhrady 1.3.2017
 631. antivírusový program
  dátum úhrady 20.2.2017
 632. uloženie KO 022017
  dátum úhrady 7.3.2017
 633. vývoz KO 022017
  dátum úhrady 7.3.2017
 634. VO 022017
  dátum úhrady 7.3.2017
 635. internet 032017
  dátum úhrdy 8.3.2017
 636. plyn 032017
  dátum úhrady 6.3.2017
 637. telefon
  dátum úhrady 20.3.2017
 638. rozbor vody ČOV
  dátum úhrady 8.3.2017
 639. stravné lístky
  dátum úhrady 16.3.2017
 640. mobil
  dátum úhrady 20.3.2017
 641. vyhrnanie snehu, opravy
  dátum úhrdady 24.3.2017
 642. poplatok Slovgram
  dátum úhrady 23.3.2017
 643. vlajky
  dátum úhrady 23.3.2017