Kontakt:

Obecný úrad
Obec Rovňany, č. 98
985 24 Rovňany

+421 47 / 422 34 59
www.rovnany.ocu.sk

ocurovnany@ma-net.sk


IČO: 00 648 612
Prima banka Slovensko a.s.
Lučenec
Č. ú. 6009245001/5600
IBAN SK89 5600 0000 0060 0924 5001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.rovnany.ocu.sk spravuje Obec Rovňany a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Rovňany, č. 98
985 24 Rovňany
IČO: 00 648 612

Samosprávny kraj: Banskobystrický  
Okres: Poltár
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 261
Rozloha: 960 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1430

Všeobecné informácie: ocurovnany@ma-net.sk
Podateľňa: ocurovnany@ma-net.sk
Starosta Jana Cabanová: ocurovnany@ma-net.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: ocurovnany@ma-net.sk

Tel., Fax: 00421 47 422 34 59

Stránkové hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30
12:30 - 15:30
12:30 - 15:30
12:30 - 15:30
12:30 - 15:30

Kompetencie:
Obec Rovňany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Rovňany sa nachádza v Poltári.

Technický prevádzkovateľ:

webex media

Dunajská 12
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk