Kontakt:

Obecný úrad
Obec Rovňany, č. 98
985 24 Rovňany

+421 47 / 422 34 59
www.rovnany.ocu.sk

ocurovnany@ma-net.sk


IČO: 00 648 612
Prima banka Slovensko a.s.
Lučenec
Č. ú. 6009245001/5600
IBAN SK89 5600 0000 0060 0924 5001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Objednávky

 1. objednávka-vysprávky MK
 2. informacna vitrina
 3. objednávka
  vystúpenie FS Jánošík
 4. objednávka
  proj.dokument. stavebná časť ČOV
 5. objednávka
  proj.dokument.techn.časť ČOV
 6. verejné obstarávanie
  Intenzifikácia ČOV Rovňany
 7. Objednávka - vysprávky miestnej komunikácie
 8. Objednávka č. 022016
  tričká na Športový deň pre deti