Kontakt:

Obecný úrad
Obec Rovňany, č. 98
985 24 Rovňany

+421 47 / 422 34 59
www.rovnany.ocu.sk

ocurovnany@ma-net.sk


IČO: 00 648 612
Prima banka Slovensko a.s.
Lučenec
Č. ú. 6009245001/5600
IBAN SK89 5600 0000 0060 0924 5001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Samospráva


Zväčšiť mapu

Obecný úrad
Obec Rovňany, č. 98
985 24 Rovňany

Telefón: +421 47 422 34 59

                         0908911031

E- mail: ocurovnany@ma-net.sk

Starostka obce: Jana Cabanová

Obecné zastupiteľstvo:

Zuzana Belányiová

Renáta Bubrínová

Anna Machavová

Július Kováč, Ing.

Miroslav Šuľaj

Hlavný kontrolór obce: Jana Dojčiarová

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Rovňanoch:

Komisia životného prostredia, stavebnej činnosti a verejného poriadku:

1. Ing. Július Kováč - predseda komisie

2. Anna Machavová

3. Miroslav Šulaj

Komisia sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu              Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie

1. Renáta Bubrínová - predseda komisia                                    1. Anna Machavová - predseda komisie

2. Zuzana Belányiová                                                                    2. Zuzana Belányiová

3. Pavol Dojčiar                                                                              3. Ing. Július Kováč

4. Jana Sabová

5. Dana Vingáriková

 

 

Samosprávny kraj: Banskobystrický

Okres: Poltár
Región: Novohrad
IČO: 00648612
Počet obyvateľov: 259
Rozloha: 960 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1430